Ultrasonik təmizləyicidən istifadə etmək ekoloji cəhətdən təmizdirmi?

2022-09-26

Təmizləmə effektivliyini və təmizləyici təsirini söyləməyə ehtiyac yoxdurultrasəs təmizləyiciləriictimaiyyət tərəfindən tanınıb. Ultrasonik təmizləyicilərin başqa bir üstünlüyü təmizlənmədirdaha ekoloji cəhətdən təmizdir.
Təmizləmə işlərini yerinə yetirərkən təmizləyici mayelərə ehtiyac var və bəzi təmizləyici mayelər insan orqanizmi üçün zərərlidir. Ultrasonik təmizləyicilərin istifadəsi effektiv şəkildə azalda bilərətraf mühitin çirklənməsi və həmçinin toksik həllərin işçilərə verdiyi zərəri azalda bilər. Çünki ultrasəs təmizləyici maşının içərisində çox səmərəli dövran varfiltrasiya sistemi, bu filtrasiya sistemi təmizləyici məhlulu süzə bilər.

Məhz ultrasəs təmizləyici maşının yüksək effektiv filtrasiya sisteminə malik olması səbəbindən təmizləyici həlledici süzüldükdən sonra təkrar istifadə oluna bilər ki,su ehtiyatları və təmizləyici həlledicilər səmərəli şəkildə qənaət edilə bilər ki, bu da müəssisənin təmizləmə xərclərini azalda bilər. Çox ekoloji cəhətdən təmizdir.  • QR